נוסחאות ניקוי נתונים נפוצות ב- Excel

במשך שנים השתמשתי בפרסום כמשאב לא רק לתאר כיצד לעשות דברים, אלא גם לשמור לעצמי תיעוד לחפש אחר כך! היום היה לנו לקוח שהעביר לנו קובץ נתוני לקוחות שהיה אסון. כמעט כל תחום עוצב בצורה שגויה ו; כתוצאה מכך לא הצלחנו לייבא את הנתונים. אמנם יש כמה תוספות נהדרות עבור Excel לניקוי באמצעות Visual