Jifflenow: כיצד פלטפורמת אוטומציה לפגישות זו משפיעה על החזר ה- ROI של האירוע

רוב המפעלים הגדולים משקיעים משמעותית באירועים עסקיים, כנסים ומרכזי תדרוך מתוך ציפייה להאיץ את הצמיחה העסקית. במהלך השנים תעשיית האירועים התנסתה במודלים ושיטות שונות לייחס ערך להוצאות אלה. המעקב העיקרי ביותר אחר לידים שנוצרו, רשמים ברשתות החברתיות וסקרי משתתפים כדי להבין את השפעת האירועים על המודעות למותג. עם זאת, פגישות הן חלק מהותי בעשיית עסקים. כדי להצליח, עסקים חייבים לנהל אסטרטגיים