מל"טים לשיווק בלתי מאוישים

ביום שישי האחרון ניהלתי ויכוח נהדר עם חבר שלי, ביל האמר. עמדתו הייתה כי קיום תקציב צבאי עצום לא עשה אלא לקבור את הכלכלה. התנגדתי לכך שהצבא, במובנים רבים, הוא המקבילה של השקעת הממשלה בכספים בפיתוח טכנולוגיות חדשות וייצור המוני. אוסיף, שבעסק של 'להרוג או להיהרג', ההימור אינו גבוה יותר כשמדובר