Mediafly: הפעלת מכירות מקצה לקצה וניהול תוכן

קרסון קוננט, מנכ"ל מדיפליי, שיתף מאמר נהדר שענה על השאלה מהי מעורבות מכירה? כשמדובר בזיהוי ובמציאת פלטפורמת מעורבות מכירה. ההגדרה של מעורבות מכירה היא: תהליך אסטרטגי ומתמשך, שמצייד את כל העובדים הפונים ללקוח ביכולת לנהל באופן עקבי ושיטתי שיחה ערכית עם הסט הנכון של בעלי העניין בלקוח בכל שלב במחזור החיים של פתרון הבעיות של הלקוח לצורך אופטימיזציה. החזרה של