AT&T: AIG הבא?

כמעט כל יום שאני חוזר הביתה, אני מקבל פיסת דואר ישיר יפה מ- AT&T על U-Verse. הם מכרו אותי. אני רוצה את זה. אני רוצה חבילת שמן גדולה עם מהירויות הורדה מוגברות, יכולת מתקדמת לשלוט בתכנות הטלוויזיה שלי, ה- DVR ... אני רוצה הכל. אבל אני לא יכול לקבל את זה. בעקבות ההוראות על אחת מפיסות הדיוור הישיר שקיבלתי לפני חודשים, עברתי את כל התהליך