העידן הדיגיטלי משנה הכל

כשאני מדבר עכשיו עם עובדים צעירים, זה מפחיד לחשוב שהם לא זוכרים את הימים שלא היה לנו אינטרנט. חלקם אפילו לא זוכרים זמן בלי שיהיה להם טלפון חכם. תפיסתם את הטכנולוגיה תמיד הייתה שהיא המשיכה להתקדם. היו לנו עשרות שנים של תקופות בחיי בהן התקדמו הטכנולוגיות ... אבל זה כבר לא המקרה. אני זוכר שעבדתי בבירור על שנה אחת, 1 שנים ועשרה