PayStand: קבל כרטיסי אשראי ללא דמי עסקה

כששילבתי את מערכת החשבונית שלנו עם עיבוד כרטיסי אשראי הייתי די המום עד כמה זה היה מורכב ואז כמה כסף הם מוציאים בעסקאות. ואז הייתי המום מכך שאני צריך להשיג שתי מערכות ... מעבד כרטיסי אשראי וחשבון סוחר. היתרון היחיד שהיה לי היה שהצלחתי לעשות זאת עם הבנק שלי - אבל כמובן שהם תלויים בכספים