Zapiet: אפשר משלוח ואיסוף בחנות באמצעות Shopify

כאשר מדינות מתבודדות מהתפשטות COVID-19, חברות נאבקות לשמור על עובדיהן עובדים, דלתותיהם פתוחות ולסיים את הקצוות. בחודשיים האחרונים אני מסייע לחווה מקומית בהעברת משלוחי בשר באינדיאנפוליס בהתקנת Shopify שלהם. היו להם מספר ספקים שהרכיבו את המערכת לפני שעליתי לסיפון ועבדתי להדק את האינטגרציה והאופטימיזציה כשהמגפה פגעה. ה