DialogTech: שיוך ייחוס והמרת ניתוח

לפני הטלפונים החכמים והמכשירים הניידים, כאשר השיווק הדיגיטלי היה 100 אחוזים משולחן העבודה, הייחוס היה פשוט יותר. צרכן לחץ על מודעה או דוא"ל של חברה, ביקר בדף נחיתה ומילא טופס כדי להפוך להוביל או להשלים רכישה. משווקים יכולים לקשור את ההובלה או את הרכישה למקור השיווקי הנכון ולמדוד במדויק את החזר ההוצאות על כל קמפיין וערוץ. הם פשוט היו צריכים לבדוק את כל הנגיעות כדי לקבוע