העתיד האוטופי של מכירת הערוצים

שותפי הערוץ ומשווקים בעלי ערך מוסף (VAR) הם בן החורג הג'ינג'י (המטופל ללא טובת זכות בכורה) בכל הנוגע להשגת תשומת הלב והמשאבים מיצרני אינספור המוצרים שהם מוכרים. הם האחרונים שעברו הכשרה והראשונים שיישאו באחריות לעמידה במכסות שלהם. עם תקציבי שיווק מוגבלים וכלי מכירה מיושנים, הם נאבקים לתקשר בצורה יעילה מדוע מוצרים ייחודיים ושונים. מהי מכירת ערוצים? שיטה