Yoast SEO: כתובות אתרים קנוניות באתר עם SSL אופציונלי

כאשר העברנו את האתר שלנו לגלגל התנופה, לא הכרחנו את כולם לחיבור SSL (כתובת ה- https: // שמבטיחה חיבור מאובטח). אנחנו עדיין מתלבטים בנושא זה. אנו עשויים להבטיח כי הגשת הטפסים וחלק המסחר האלקטרוני יהיו מאובטחים, אך לא בטוחים רק לגבי המאמר הממוצע לקרוא. עם זאת בחשבון, הבנו שהקישורים הקנוניים שלנו מופיעים מאובטחים ולא בטוחים. לא קראתי הרבה על ה-